Nameni oblikovanja pričesk
Nameni oblikovanja pričesk

Nameni oblikovanja pričesk

Cilji in nameni oblikovanja pričesk izražajo človekovo estetsko ustvarjalnost, njegovo potrebo po lepoti, higieni, željo po posnemanju, veljavi, prilagajanju modnim smernicam…

Pričeske so si ljudje urejali že v kameni dobi. Še danes obstajajo prvobitne kulture, ki uporabljajo zapletene postopke oblikovanja pričesk.

Te pričeske imajo:

 • magično funkcijo (zaščito pred zlimi duhovi),
 • družabno funkcijo (pripadnost določenemu plemenu ali pa so znak družbenega položaja).

Estetski nameni

V starem Egiptu so z lasuljami povečali in razširili glavo ter tako dosegli kontrast z zelo vitkimi telesi žensk. Kadar sta glava in telo oblikovana v uravnoteženem sorazmerju, je videz skladen. Človek deluje široko in bujno, če s pričesko ter ustreznimi oblačili dosežemo razširitev (italijanska visoka renesansa). S podaljšanjem glave in hkratnim poudarkom vitke linije pa človek deluje visoko ter razpotegnjeno (pozna gotika).

Nameni oblikovanja pričesk
Stari Egipt, 4000 – 300 pr.n.št.

V zgodovini evropskih pričesk so lase oblikovali po estetskih merilih, ki so se spreminjala v vsakem obdobju. Pri oblikovanju las razlikujemo med načeloma:

 • naravnosti in
 • izumetničenosti.

V obdobju italijanske visoke renesanse (prva polovica 16. stoletja) so lase naravno oblikovali predvsem pri ženskah, v obdobju klasicizma (začetek 19. stoletja) pa pri obeh spolih. V obdobjih poznega baroka (konec 17. začetek 18. stoletja) in rokokoja (18. stoletje) so moški in ženske nosili umetelno oblikovane pričeske.

Nameni oblikovanja pričesk
Barok, 1600 – 1750

Pri oblikovanju celotnega videza so poskušali doseči:

 • kontrast s širitvijo enega v nasprotju z majhnostjo drugega dela ali
 • harmonijo z ravnotežjem vseh delov.

Erotični nameni

V prejšnjih stoletjih so v Evropi dolgi, nepokriti lasje veljali za erotično privlačne. Nepokrite lase so v javnosti kazali le redko. Praviloma je bil pogled na odkrite lase privilegij zakonskega moža. V zgodovini evropskih pričesk najdemo številne načine pokrivanja las ali zmanjševanja njihove veljave.

Znamenje odrekanja erotičnim dražljajem je striženje las pri nunah.

 • V zgodnjem srednjem veku so ženske skrivale lase pod rutami ali avbami.
 • V visokem srednjem veku so poročene žene v javnosti le še občasno pokrivale lase.
 • V poznem srednjem veku in renesansi že zasledimo erotizacijo celo svetniških likov.
Nameni oblikovanja pričesk
Renesansa, 1500 – 1600

Družabni nameni

Pričeske kažejo pripadnost določeni skupini, sloju ali veri in odražajo svetovne nazore ter norme, npr.:

 • dolgi, v figo zviti lasje svobodnih ljudi pri Germanih in kratko postriženi lasje sužnjev,
 • bujne, umetelne alonžne lasulje pri plemičih ob koncu 17. stoletja,
 • zapletene, umetelno oblikovane pričeske meščank v obdobju od 1870 do 1890,
 • gladki, kratko postriženi lasje emancipiranih žena iz sredine 20. stoletja,
 • dolgi lasje mladih (posebno fantov) ob koncu 60. let prejšnjega stoletja, kot znamenje odklanjanja družbenih norm.
Germanska plemena
Germanska plemena, 600 pr.n.št. – 800 n.št.
Lasničarstvo
Prejšnji
Lasničarstvo
Poletna noč
Naslednji
Poletna noč