Kemijski vplivi na lase

Kemijski vplivi na lase

Kemijski vplivi na lase so vzrok veliko večjih poškodb kot mehanski. Kemijske spojine ne delujejo samo površinsko, ampak tudi globinsko, na aminokisline, ki se kemijsko spreminjajo in z njimi tudi struktura las.

Zaradi kemijskih vplivov

se spremeni vsebnost posameznih aminokislin, lasje izgubijo svojo prvotno lastnost, postanejo drugačni in bolj občutljivi za nadaljnje vplive.

Predvsem je važno za praktično delo frizerja, da ve, kateri preparati kemijsko vplivajo na lase, kakšne poškodbe lahko nastopijo pri nestrokovnem delu in kako take poškodbe preprečimo.

Kemijsko vplivajo na lase naslednji izdelki:

 • preparati za hladno trajno,
 • preparati za nevtraliziranje in fiksiranje hladne trajne,
 • barve za lase,
 • belilna sredstva,
 • poleg teh sredstev vplivajo na lase tudi sončni žarki.

Za spremljanje in ugotavljanje sprememb v keratinu se znanstveniki poslužujejo različnih metod, na primer:

 • določanje topnosti las, oziroma keratina v alkalijah: topnost se poveča pri kemijsko obdelanih laseh,
 • določanje trdnosti las na trganje z dinamometrom: trdnost se manjša pri kemijsko obdelanih laseh,
 • histološke preiskave: snemanje povrhnjice in preseka las s pomočjo transmisijskega elektronskega mikroskopa pri različnih povečavah; vidijo se spremembe v strukturi, kutikuli ter fibrili so spremenjeni.

Vplivi alkalnih preparatov in spremembe v laseh

Vplivi alkalnih preparatov in spremembe v laseh

V praksi uporabljamo tri alkalne preparate,

ki imajo pH 8 – 10, in sicer:

 1. preparat za hladno trajno,
 2. barve za lase,
 3. belilna sredstva.

Alkalije takole vplivajo na lase:

 • povzročajo nabrekanje lasu in odpirajo kutikulo, tako da lahko v notranjost lažje prodirajo sredstva za hladno trajno, barvanje ter beljenje;
 • povzročajo tudi hidrolitsko razgradnjo disulfidnih, polipeptidnih in solnih vezi;
 • omogočajo reduktivno delovanje tioglikolne kisline in oksidativno delovanje vodikovega peroksida pri barvanju ter beljenju las;
 • topijo keratin, kadar je koncentracija zelo visoka (pH nad 10) in če ji pomaga še višja temperatura.

Zaradi vseh teh vplivov je zelo pomembno, da po vsakem alkalnem preparatu iz las redno odstranimo prebitek alkalij. Najprej moramo lase dobro sprati z vodo, nato pa jih še nevtralizirati s preparati, ki vsebujejo organske kisline, oziroma še bolje je, če ti preparati vsebujejo pufre, ki so sposobni obdržati pH las v določenem kislem območju kljub ostankom alkalij (šamponi, regeneratorji, strukturanti).

Vplivi kislih preparatov in spremembe v laseh

Vplivi kislih preparatov in spremembe v laseh

Od kislih preparatov naj omenimo dve vrsti:

 1. preparati za nevtraliziranje in fiksiranje hladne trajne,
 2. regeneratorji za lase.

Ti preparati imajo pH pod 5: preparati za nevtraliziranje in fiksiranje hladne trajne imajo pH 2,5 – 3, regeneratorji pa 3 – 5.

Kisline pa vplivajo na lase tako, da:

 • nevtralizirajo preostanek alkalij, ki ostanejo od preparatov za hladno trajno, barv za lase in belilnih sredstev;
 • zapirajo kutikulo las, zaradi česar dobijo lasje naraven lesk, se lažje češejo, zaprta kutikula pa ščiti notranjost las pred vsemi zunanjimi vplivi;
 • pospešujejo in omogočajo oksidativno delovanje vodikovega peroksida v preparatih za nevtraliziranje ter fiksiranje hladne trajne;
 • razgrajujejo solne mostove in keratin sploh, če je njihova koncentracija zelo visoka (pH pod 2). Tudi tu povišana temperatura pripomore k večji razgradnji.

Ob tem naj ponovno poudarimo, da se vsem kislim preparatom vse bolj dodajajo puferne substance, ki naj bi pomagale obdržati pH las v izoelektrični točki (pH = 4,1 – 4,9). Iz prakse vemo, da so lasje v območju pH izoelektrične točke tudi najbolj odporni.

Vpliv sončnih žarkov na lase

Vpliv sončnih žarkov na lase

Sončni žarki povzročajo v laseh prav take spremembe keratina kot vodikov peroksid. Pod vplivom sončnih žarkov se namreč vodni hlapi v zraku in na laseh spajajo z zračnim kisikom v vodikov peroksid.

Zato pod vplivom sončnih žarkov naravni pigmenti v laseh oksidirajo, to pa pomeni, da lasje posvetlijo; istočasno pa sončni žarki delujejo oksidativno tudi na zgradbo cistina.

Škodljivi vplivi sončnih žarkov se najprej opazijo na konicah las, ki so soncu najbolj izpostavljene. Zaradi tega so konice vedno bolj porozne kot ostali deli las in najbolj občutljive za prepariranje s hladno trajno, barvanje ter beljenje.

Vendar našteti kemijski vplivi na lase še niso vsi.

Ne smemo pozabiti na kemijske vplive preparatov za hladno trajno, preparatov za nevtraliziranje, fiksiranje hladne trajne in preparatov za barvanje ter beljenje las.

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja